Βιογραφία

ΓΙΑΒΡΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ

Ο Φώτης Γιαβρίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1958.

Τελείωσε τη Σχολή Ασυρματιστών στη Θεσσαλονίκη το 1978. Ταξίδεψε ως ασυρματιστής σε πολλές χώρες: Αφρική - Ασία - όλη τη Μέση Ανατολή - Περσικό κόλπο καθώς και σε Ευρώπη - Αμερική - Καναδά, από το 1978-1989.

Η μελέτη και η προσπάθεια προσέγγισης των οικονομικών - κοινωνικών και πολιτιστικών προβλημάτων των χωρών αυτών αποτελούσε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας εντάσσεται και το πρώτο του έργο «Οι ανταύγειες της Ερυθράς»