Εκδόσεις Βασιλείου
Πλάτωνος 8, Καλλιθέα
Τηλ : 2109531240
Φαξ: 2109531242
Email : info@vasbooks.gr